KOÇALİ Hukuk Bürosu,  Avukat M. Kaan KOÇALİ tarafından 1997 yılında Ankarada kurulmuştur. Halen Ankara Çankaya’daki merkez, İstanbul’daki irtibat ofisi  ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Koçali Hukuk Bürosu, bünyesinde her biri kendi alanlarında bilgi birikimine sahip avukat ve yardımcı personellerden oluşan çalışanları ile birlikte değişik alanlarda hizmet vermekte olup, hizmet verilen  alanlar aşağıda sıralanmıştır.

  • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları; bunların korunmasına yönelik idari ve yasal işlemlerin , takip ve kontrol uygulamalarının, tespit işlemlerinin gerçekleştirilmesi, dava ve diğer süreçlerin takibi;
  • Ticari şirketlere ait hukuki sorunların çözülmesi, öncelikle düzenli danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve doğabilecek ihtilafların çözümlenmesi;
  • Finansal Kiralama İşlemlerinin gerçekleştirilmesi, sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanması, ipotek ve rehin işlemlerinin yapılması, ihtilafların çözümlenmesi;
  • Franchise sözleşmelerinin hazırlanması, uygulamaların kurulması ve işlemlerin gerçekleştirilmesi;
  • Avrupa Birliği Hibe Programları ile ilgili olarak projelerin hazırlanması ve imzalanması, projelerin uygulanması ve bu konularda danışmanlık hizmetlerinin verilmesi;
  • Uluslararası şirket birleşmeleri ve kuruluşları ile ilgili olarak işlemlerin yapılması ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi;
  • Marka ve Patent başvurularının yapılması, takibi ve ihtilafların çözümü;
  • Offshore şirketleri kuruluş işletme faaliyetleri ile ilgili olarak danışmanlık hizmetlerinin verilmesi;
  • Yabancı uyruklulara gayrimenkul yatırım danışmanlığı