Yabancı Uyruklulara Gayrimenkul Satış ve Danışmanlığı

Yabancı Uyruklulara Gayrimenkul Satış ve Danışmanlığı

Yabancı Uyruklulara Taşınmaz Satışı

Yabancı Uyruklulara Gayrimenkul Satış ve Danışmanlığı ; 18 Mayıs 2012 Tarihinde yürürlüğe giren 6302 sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan gerçek şahısların ülkemizde taşınmaz edinmelerinin önündeki engel olan karşılıklılık esası kaldırılmış ve yabancı gerçek kişilerin taşınmaz edinmesi için bazı kanuni sınırlamalara uyulması koşuluyla taşınmaz sahibi olunmasının önü açılmıştır.

Yabancı gerçek kişilerin taşınmaz edinmesinde ki sınırlamalardan en önemlileri , taşınmazın 30 hektarı geçmeyecek bir büyüklükte olması , askeri ve güvenlik bölgeleri dışında olması ve bir ilçedeki yabancı taşınmaz miktarının o ilçenin yüz ölçümünün yüzde onunu geçemeyeceği sayılabilir. Bu sınırlamalara uyulması koşuluyla yabancı gerçek kişiler ülkemizde diledikleri kadar taşınmaz edinebilirler.

Taşınmaz alımıyla ilgili işlemler ve tapu müdürlüğüne başvurular şahsen yapılabileceği gibi vekaletname ile de yapılabilmektedir. Yabancı gerçek  bir şahsın hukuki ve mali yönden hataya düşmemesi için bir danışmandan gerekli bilgi ve hizmeti alması faydasına olacaktır , Bu bağlamda yabancı uyruklulara Türkiye topraklarında ev veya arsa alımlarında büromuzda profesyonel destek sağlanmaktadır.

Türkiye de taşınmaz almak isteyen yabancıların talebi üzerine her türlü taşınmazın kiralanması, pazarlanması, alımı, satımı ve bu işlemler ile ilgili her türlü sözleşmenin oluşturarak işlem öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm hukuki hizmetler tarafımızca sağlanmaktadır.