Ticaret Avukatı Ankara

Ticaret Avukatı Ankara

Ticaret avukatı Ankara, İstanbul, Eskişehir gibi özellikle ticari hayatın canlı olduğu şehirlerde önemli bir konumdadır. Hukuki anlamda ticari işlerin ve ticaret hukukunun farklı hükümleri bulunmaktadır. Dolayısıyla ticaret hukukunun kapsamına giren konularda ticaret avukatı ile çalışmak gerçek ya da tüzel kişiler için faydalı olacaktır. Ticaret hukuku esas itibariyle üç ana başlık altında açıklanmaktadır. Bu başlıklar; ortaklıklar hukuku, ticari işletme hukuku ve kıymetli evrak hukuku başlıklarıdır. Genel anlamda bütün ticari işleri ve ticareti kontrolde tutmak ve düzenlemek adına ticaret hukuku kullanılmaktadır. Ticaret hukuku ile birlikte çok daha sağlıklı bir ticari hayat ve kişilerin haklarının en iyi şekilde korunması sağlanmaktadır.

Ticaret Hukuku Nedir?

Ticaret hukuku, hukukun ticari işlere ve ticarete ilişkin tüm mevzuat ve kurallarını kapsayan bir alt dalıdır. Banka kartları ve kredi kartları kanunu, sermaye piyasası kanunu da ticaret hukukunun kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir. Türk Ticaret Kanunu, ticaret hukukunun temel hükümlerini içermekte olup şirketler ve bireyler arasındaki ilişkileri de düzenlediği görülmektedir. Türk Ticaret Kanunu bağlamında düzenlenen temel konular sırasıyla;

 • tacir,
 • ticari işletme,
 • ticaret sicili,
 • ticaret unvanı,
 • haksız rekabet,
 • ticari defterler,
 • cari hesap,
 • acentelik ve ticari ortaklıklar, konularıdır.

İlgili kanunlarda ticaret ortakları olarak anonim, kolektif, komandit ve kooperatif ortaklıklar düzenlenmiştir. Ticaret hukukuna ilişkin olarak ilgili kanunlarda ticari belgelere de ilişkin olarak kıymetli evrak ve belgeler belirtilmiştir. Poliçe, çek, bono, taşıma senetleri ve emtia senetleri ticaret hukukuna ilişkin ilgili kanunlarda düzenlenen kıymetli evraklardır. Bu gibi konularda ticaret avukatı Ankara gibi büyük bir şehirde kişilerin haklarını elde etmeleri adına oldukça faydalı olacaktır.

Ticaret Hukukuna İlişkin Ticari Davalar Nelerdir?


Türk Ticaret Kanunu’nun 4. maddesinde, ticari dava olarak kabul edilen uyuşmazlıklar ve çekişmesiz yargı işleri belirtilmiştir. Ancak açılabilecek ticari davalar, yalnızca ilgili maddede belirtilen davalar değildir. Ticaret hukukuna ilişkin davalara örnek olarak;

 • Şirket alacak davaları,
 • İflas davası ve iflasın ertelenmesi davası,
 • Haksız rekabet davaları,
 • Ticaret unvanına tecavüz ve tecavüzün önlenmesi davaları,
 • Marka ya da patent başvuru davaları, gösterilebilmektedir.

İletişim

Deniz Hukuku & Deniz ticareti avukatı

Deniz Hukuku Büroları İstanbul

Deniz hukuku büroları İstanbul hizmeti sayesinde deniz ticaretinde yaşayacağınız her türlü sorunu hukuk yoluyla çözebilirsiniz. Deniz hukuku büroları, deniz hukukunda uzmanlaşmış avukatlar tarafından oluşturulmuştur. Deniz

İş Hukuku

İş Hukuku Avukatı İstanbul

İş hukuku avukatı İstanbul hizmeti sayesinde iş yerinde yaşadığınız ve yaşayacağınız sorunlar çözüme ulaşmaktadır. İş davası avukatı İstanbul hizmeti ile sizlere iş yerinde yaşadığınız tüm