Şirket ve Kooperatif Danışmanlığı

Ticari şirketler salt ticaret hukukuyla değil birden fazla hukuk dalıyla etkileşimde bulunarak işlerini yürütmektedirler. Şirket danışmanlığı kapsamında verilecek hizmetin içeriğinde ise; iş ve vergi hukuku , ticaret ve borçlar hukuku ile icra ve iflas hukuku dallarının mutlaka olması gerekmektedir.

Kooperatifler ise kooperatifler kanunu yanında TTK hükümlerine de tabi olduklarından dolayı danışmanlık hizmetinden faydalanmaları bazı durumlarda kanuni bir zorunluluktur. Üye sayısı 100’den fazla olan yapı kooperatiflerinin sözleşmeli bir avukat bulundurması TTK 272. Maddeyle zorunluluk halinde getirilmiştir. Yasal zorunluluk olmasa bile kooperatif yöneticilerinin usulsüz iş ve eylemlerinden dolayı kamu görevlisi gibi yargılanması yanında yönetim kurulu üyelerinin görevlerini bıraksalar dahi iş ve eylemleri ile sorumlu oldukları , karar organı sıfatı olan olağan veya olağanüstü genel kurulların toplanması ve bunun hazırlık süreçlerinin yanında üyelerin ortaklığa kabulü ve çıkarılması gibi durumların sıkı sıkıya şekil şartlarına bağlandığı ve yapılacak en ufak hata veya eksikliğin geri dönülemez sonuçları olabileceği unutulmamalıdır. Bununla birlikte kooperatiflerin istisna ve imtiyazlardan yararlanması ayrıca vergisel konularda da ticaret şirketlerinden farklı statülerinin olması dolayısıyla profesyonel danışmanlık hizmeti almaları hem üyelerinin hem de kooperatiflerin yararına olacaktadır.

Ticaret ve sanati alanında faaliyet gösteren yerli ve yabancı sermayeli şirketlere , çeşitli konularda faaliyet gösteren kooperatiflere en geniş kapsamda Yabancı Uyruklulara Gayrimenkul Satış ve Danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.

Şirketlerin ticari problemleri , sözleşmeleri , her türlü dava ve takipleri , iş ve vergi hukukuna ilişkin sorunlar olmak üzere genel tüm hukuki sorunlar hakkında danışmanlık hizmeti verilmektedir. Ayrıca çalışan ve yönetim kadrolarına yazılı , sözlü ve görsel eğitimler verilmekle ve ihtiyaç duyulan alanlarda bilgilendirmeler yapılmakta veya dokümanlar hazırlanmaktadır.