Siber Suçlar Avukatı

Siber Suçlar Avukatı

Siber suçlar avukatı; internet ortamında gerçekleşen suçlar ve bilişim sistemlerinin kullanılmasına gerek duyulan uyuşmazlık davalarına bakan avukatları ifade eden bir terimdir. Siber suçlar avukatı; bilişim avukatı ya da internet avukatı olarak da bilinmektedir. Ancak yasal mevzuatta belirtilen avukatlık uzmanlık alanları arasında bulunmamaktadır. Bu tanımlamalar internetin çok fazla kullanılmasıyla ortaya çıkmıştır.

Dünyada ve Türkiye’de hızlı bir gelişme gösteren bilişim sistemleri ceza hukuku ve diğer hukuk alanlarında yer alır. Günümüzde birçok işlem; internet yoluyla gerçekleştirildiği için hukukta oluşan bu boşluk; Türk Ceza Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ile kapatılmıştır.

Siber Suçlar Avukatı & Bilişim Hukuku Nedir?

Bilişim; bilgilerin çeşitli teknolojik araçlar vasıtasıyla aktarılması anlamına gelir. Aslında bilişim kavramı; bilginin aktarılması demektir. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter gibi sosyal medya platformları ve e-mail, WhatsApp gibi uygulamalar da bilişim sistemleri içerisinde yer alır. Bu bilişim sistemleri üzerinden gerçekleştirilen suçlarla ilgili davalara siber suçlar avukatı bakmaktadır.

Bilişim hukuku bilgi ve teknolojilerin kötüye kullanılması amacıyla insanlara zarar verilmesini engellemek için ortaya çıkan bir hukuk dalıdır. Bilişim hukuku ‘Bilgi Teknolojisi Hukuku’ ve ‘İnternet Hukuku’ başlıkları altında ikiye ayrılarak incelenmelidir. Bilgi Teknolojisi Hukuku; bilgilerin ve çeşitli bilgisayar programlarının dağıtılması hakkındaki hükümleri içerir. İnternet Hukuku ise internetin kullanılmalı ile meydana gelen hukuki problemleri inceler.

Bilişim Suçları Avukatlarının Baktığı Davalar

Bilişim suçları avukatı; ceza hukuku mevzuatında tanımlanmış olan uzmanlık alanları içerisinde yer almaz. Ancak siber suçlar konusunda uzmanlaşan ve bu konuyla ilgilenen ceza avukatları bulunur. Siber suçlar avukatı İstanbul ve diğer illerdeki davalar için hukuki müdahalelerde bulunur.

Bilişim suçlar avukatı tarafından bilişim suçları hakkındaki davalara bakılır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen bilişim suçları şu şekilde sıralanabilir:

  • Türk Ceza Kanunu Madde 243’te yer alan bilişim sistemine girme suçu
  • Türk Ceza Kanunu’nun 244.maddesinde yer alan sistemi engelleme, bozma, erişilmez kılma, verileri yok etme veya değiştirme suçu
  • Aynı şekilde madde 245’te yer alan banka ya da kredi kartının kötüye kullanılması suçu
  • Madde 245/a bendinde bulunan yasak cihaz veya program kullanma suçu

Bilişim avukatları yukarıda belirtilen tüm suçlar hakkında bilgi sahibidir. Siber suçlar avukatı Ankara ilinde ve pek çok ilde hizmet vermektedir.

Bilişim Avukatları Ücretleri

Bilişim avukatları siber suçlar avukatı olarak da bilinmektedir. Bu suçlar için en iyi bilişim avukatı ile çalışıldığında problem kısa sürede çözülecektir. Ancak en iyi bilişim avukatlarıyla çalışmak ücret olarak farklı olabilmektedir.

Bilişim avukatı ücretleri genel olarak ceza avukatı ücretlendirmesine tabi tutulur. Ancak fiyat konusunda çalışılmak istenilen avukatla görüşülerek en doğru ve kesin bilgilere ulaşılabilir. Hukuk büromuz, siber suçlar alanında sizlere uygun fiyat karşılığında hukuksal destek vermektedir.

İletişim

Siber Suçlar Avukatı İstanbul

Siber Suçlar Avukatı İstanbul

Siber suçlar avukatı İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirler başta olmak üzere ülkenin genelinde görülen pek çok davaya bakmaktadır. Bunlar siber suçlar karşılığında hakların arandığı

İş Hukuku Avukatı İstanbul

İş Hukuku Avukatı İstanbul

İş hukuku avukatı İstanbul, işçilerin işverenler ile arasındaki ilişkiyi hukuki yönden inceleyen kişidir. İş hukuku avukatları işçi için genel olarak; İhbar tazminatı, Kıdem tazminatı, İşe