Sağlık Çalışanlarının İstifa Etmesine Üç Ay Süre İle Engel

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 27 Mart 2020 tarihli ve 54718026 sayılı Genelge yayınlanmıştır.

Genelge’de, COVID-19 sebebiyle üç ay boyunca, kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan hiçbir sağlık personelinin ikinci bir duyuruya kadar görevlerinden/işlerinden ayrılmasına izin verilmeyeceği belirtilmektedir.

Bahsi geçen Genelge’nin tam metnine ulaşmak için:

https://dosyamerkez.saglik.gov.tr/Eklenti/36992,covid-19-salgini-suresince-personel-ayrilislaripdf.pdf?0&_tag1=414F7E70F2963685A3903E3529587A84645DE24E

Deniz ticareti hukuku

DENİZ TİCARETİ HUKUKU

Ticaret mallarının uluslararası taşımacılığının gemi ile yapılmasının ağırlık kazanması ile deniz ticareti, hukukumuzda önemli bir yer edinmiştir.Deniz ticareti hukuku, Türk Ticaret Kanunu’nun Deniz Ticareti başlığında