Patent Avukatı – Patent Hukuku

           Patent Avukatı – Patent Hukuku, sahip olunan yaratıcı düşüncenin somutlaşmış ve ekonomik olarak değer kazanmış şeklini ifade etmektedir. Sınai, bilimsel, sanatsal alanlardaki yaratıcılık ile ortaya çıkabilen fikirlerden, fikri ortaya koyan kişiye tanınan haklar fikri mülkiyet haklarıdır ve marka patent tescilinde yetkili kurum Türk Patent ve Marka Kurumu’dur.  Patent nedir kısaca özetlemek gerekirse,  buluş sahibinin, buluş üzerinde belirli bir süre üretme, kullanma, satma gibi işlemlerini yetkisi dahilinde yapma hakkı veren belgedir.

Fikri ve sınaî mülkiyet hakları yedi grup içinde ele alınmaktadır:

 -Fikir-Sanat eserleri
-Entegre Devre Topografyaları
-Yeni Bitki Çeşitleri Üzerindeki Islahçı Haklar
-Patent
-Endüstriyel Tasarım
-Coğrafi İşaretler
-Marka 

           Marka ya da patent ile koruma altına alınabilecek bir hakkın korunabilmesi için başvuru yapılacak olan kurum Türk Patent ve Marka Kurumu’dur.  Marka patent avukatları başvuru yapma konusunda yetkilendirilmiş kişilerdir. Yapılan başvurular incelenirken çok sayıda araştırma yapılmaktadır. Araştırma aşamasında aranan niteliklerin ve koşulların sağlandığının tespiti halinde başvuru onaylanacaktır. Niteliklerin sağlanmaması yahut başvurunun usulüne uygun yapılmaması hak kayıplarına neden olabilecektir. Marka patent avukatı hak kaybına uğramanıza engel olmaktadır.

           Fikri mülkiyet hakları ekonomik getiri yönü ile yaratıcı düşünmeye ve üretime teşvik etmektedir. Fikri mülkiyet haklarının korunması sınai, sanatsal ve bilimsel gelişim açısından son derece önemlidir.

Patent Hukuku

           Marka, tescil edildiği tarihten itibaren marka sahibine 10 yıl koruma sağlamakta iken patent 20 yıl koruma sağlamaktadır. Patent avukatı tasarım, farklı model mevzuatına uygunluk, marka lisans sözleşmeleri, teklifname hazırlığı, marka ve patent başvuru işlemlerinin yapılması, araştırma sonucu görüş bildirilmesi başta olmak üzere pek çok alanda deneyim sahibi olmalıdır.

Fikri sınai mülkiyet hukuku kapsamında endüstriyel tasarım, faydalı model mevzuatına uygunluk araştırması yapılması, marka lisans sözleşmeleri, teklifname hazırlanması, marka ve patent başvurularına dair prosedürlerin yürütülmesi, araştırma raporlarına görüş bildirilmesi dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda danışmanlık hizmetleri patent hukukuna hakim patent avukatı tarafından verilmektedir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet hakları Türk Hukuku’nda çeşitli hukuki düzenlemeler ile koruma altına alınmıştır. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanun, Sınai Mülkiyet Kanunu, Yeni Bitki Çeşitlerine ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun , Tohumculuk Kanunu, Patent ve Marka Vekilliği ile Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren Kanunlardır.

           Fikri ve sınai mülkiyet hakları uluslararası düzeyde korunması gereken haklar olup taraf olduğumuz çeşitli milletlerarası sözleşmeler bulunmaktadır. Sınai Mülkiyetin Korunmasına Dair Paris Sözleşmesi, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması (TRIPs), Patent İşbirliği Sözleşmesi, Patentlerin Uluslararası Sınıflandırılması Hakkında Strazburg Sözleşmesi, Patent Hukuku Antlaşması bu sözleşmelerdendir.

Deniz Hukuku & Deniz ticareti avukatı

Deniz Hukuku Büroları İstanbul

Deniz hukuku büroları İstanbul hizmeti sayesinde deniz ticaretinde yaşayacağınız her türlü sorunu hukuk yoluyla çözebilirsiniz. Deniz hukuku büroları, deniz hukukunda uzmanlaşmış avukatlar tarafından oluşturulmuştur. Deniz

İş Hukuku

İş Hukuku Avukatı İstanbul

İş hukuku avukatı İstanbul hizmeti sayesinde iş yerinde yaşadığınız ve yaşayacağınız sorunlar çözüme ulaşmaktadır. İş davası avukatı İstanbul hizmeti ile sizlere iş yerinde yaşadığınız tüm