Patent Avukatı ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Patent Avukatı ve Fikri Mülkiyet Avukatı

Patent Avukatı ve Fikri Mülkiyet Avukatı ; Kişilerin buluşlarını, fikirlerini ve eserlerini korumakta olan hukuk dalı fikri mülkiyet hukukudur. Patente ilişkin haklar ise patent hukuku çerçevesinde koruma altına alınmıştır. Eşya hukukuna ilişkin ayni hakların ifade edilmesinde kullanılan mülkiyet kavramı, kişinin fikirleri, buluşları ve eserleri bağlamında değerlendirildiğinde fikri mülkiyet söz konusu olmaktadır. Fikri mülkiyet haklarının konusu, mali değer taşımakta olan fikir ve sanat eserleridir. Fikri mülkiyet hakları temel anlamda fikir ve sanat eserleri ile sınai mülkiyet hakları olarak iki temel başlıkta incelenmektedir. Sınai mülkiyete ilişkin hükümler ve uyuşmazlıklar 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda düzenlenmiştir. Fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklar ve hükümler ise 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda düzenlenmiştir. Dolayısıyla patente ilişkin haklar ve fikri mülkiyet hakları uzmanlık gerektiren, derinlemesine bilgiler gerektirmektedir. Bu anlamda, söz konusu alanlarla ilgili uyuşmazlıklarda patent avukatı ve fikri mülkiyet avukatından destek almak faydalı olacaktır.  

Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Maddi ve Manevi Haklar Nelerdir? – Patent Avukatı

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda düzenlendiği üzere eser sahibinin, maddi ve manevi bir takım hakları bulunmaktadır. Bu anlamda eser sahibinin maddi hakları: 

 • Umuma İletim Hakkı, 
 • Temsil Hakkı, 
 • Yayma Hakkı, 
 • Çoğaltma Hakkı, 
 • İşleme Hakkı’dır. 

İlgili kanunlarda düzenlendiği üzere eser sahibinin manevi hakları ise: 

 • Eser Sahibinin Malik ve Zilyede İlişkin Hakları, 
 • Eserde Değişiklik Yapılmasını Men Etme Yetkisi, 
 • Adın Belirtilmesi Yetkisi, 
 • Umuma Arz Hakkı’dır.  

Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Açılabilecek Davalar Nelerdir? 

Eser sahibinin maddi ve manevi haklarına ilişkin herhangi bir tecavüz olması halinde, açılabilecek ceza ve hukuk davaları bulunmaktadır. Bu anlamda; maddi ve manevi haklarına tecavüz edilen kişi aşağıda belirtilen davaları açabilmektedir: 

 • Tecavüzün Ref’i Davası, 
 • Tecavüzün Men’i Davası, 
 • Tazminat Davası’dır.  

Tecavüzün ref’i davası; eser sahibinin maddi ve manevi haklarına tecavüz niteliği taşıyan fiillerin sonlandırılması için açılmaktadır. Tecavüzün men’i davası ise eser sahibinin maddi ve manevi haklarına tecavüz niteliği taşıyan muhtemel bir fiilin önlenmesi için açılmaktadır. Bunlara ilişkin olarak; eser sahibinin tecavüz nedeniyle oluşan maddi ve manevi zararlarının tazmini için tazminat davası açılması da mümkündür. Gerek fikri mülkiyet gerekse patent haklarına ilişkin uyuşmazlıklarda patent avukatı ve fikri mülkiyet avukatına danışmak faydalı olacaktır.  

İletişim

Ankara Avukat

Ankara avukat hizmeti, bireylerin ve çeşitli firmaların günümüzde sık sık ihtiyacını duyduğu hizmetler arasında yer almaktadır. Ankara ili, Türkiye’de bürokratik işlemlerin en çok gerçekleştirildiği şehirdir.

İnternetten Haber Silme

İnternetten haber silme, çeşitli sebeplerden dolayı dijital platformlarda yer alan haberlerin bireylere zarar verebilen, itibarlarını zedeleyebilen bir duruma gelmesi nedeniyle alınan hizmettir. Bireyler haklarının ihlal