KOBİ’ler ve ISO 9001

TAB Danışmanlık Eğitim Ve Belgelendirme Hizmetleri ortaklarından Av.Kaan Koçali ISO 9001 kalite güvence standartları için KOBİ’lerde birtakım yanlış anlamalar olduğunu söyledi.

Danışmanlık Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri sahip ve yöneticilerinden Av.Kaan Koçalı, “Bu standartların ancak büyük kuruluşların baş edeceği karmaşık yazışmalar ve dokümanlar gerektirdiği, kayıtların tutulması ve ilgili denetimlerin yapılması için ek işgücü gerekliliği, danışmanlık hizmetleri, belgelendirme ücreti gibi harcamaların çok yüksek olduğu endişeleri vardır” dedi. 

Bu endişelerin ve korkuların yersiz olduğunu belirten Koçali şunları söyledi:

“Kalite güvence sistemi, bir işletmenin temel gereksinimlerini karşılamak için yapılmıştır. Temel amacı işletmede yapılmakta olan işlerin belge haline getirilmesidir. Bu belgeler ihtiyaçlara uygun olmalı, gereksiz olan her küçük detay kaydedilmemelidir. Sistem, her görevin değişik kişiler tarafından yapılması konusunda ısrarlı olmayıp, açık şekilde tanımlandığı sürece personelin çoklu görevlendirilmesine de olanak vermektedir.

ISO 9001 standartları, çalışanların davranışlarının yeniden yönlendirilmesini ve standartlaştırılmış belgelere dayalı görev tanımlarına uygun olarak yeniden eğitilmelerini gerektirir. Çalışan sayısının azlığı, bu eğitimlerin daha çabuk başarılmasını sağlayacağından, küçük ve orta ölçekli işletmeler bu açıdan avantajlıdır.”

ISO 9001 kalite güvence sistemi’nin üretim zincirinin her adımında, uygunsuzlukları önleyerek müşteri memnuniyetinin sağlanması üzerine kurulduğunu anlatan Koçali “Eğer tüm işler ilk defada ve doğru olarak yapılırsa, işletmede hiç ıskarta olmayacak, maliyetler düşecek ve kâr yükselecektir. ISO 9001 Kalite güvence sistemi kurmanın büyük işletmelere olduğu kadar KOBİ’lere de getireceği önemli yararlar vardır” dedi.

ISO 9001’İN KURULUŞA YARARLARI

Ürün veya hizmet kalitesi daha tutarlı olacak, ıskarta çok azalacaktır. 

Üretim daha verimli olacağı için maliyetler düşecek, kuruluşun tüm sistemleri kontrol altında olacağından üretimde ve yapılan işlerin tekrarına gerek kalmayacağından zamanda tasarruf sağlayacaktır. 

Kuruluş, kendisine mal ve hizmet sağlayan kuruluşların da ISO 9001 kalite güvence sistemi kurmalarını isteyerek, girdilerinin kalitesini arttıracaktır. 

Yurtdışı müşteriler, ISO 9001 kalite güvence sistemine önem verdikleri için dışsatım daha kolay olacaktır. 

Kuruluş, ISO 9001 kalite güvence sistemi olan müşteri adayları tarafından yeğ tutulacağından, iş kapasitesi genişleyecektir. 

Eldeki müşterilerin istekleri yerine getirileceği ve onların yeni üretici aramaları için gerekçe yaratılmayacağı için müşteri kaybı olmayacaktır. 

Kuruluş, cirosunu arttırmak için ISO 9001 kalite güvence sistemi belgesini reklam aracı olarak kullanabilecektir.

MÜŞTERİLERE YARARLARI

Müşteriler, bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenen kaliteye sahip ürün ve hizmetleri satın alacaklardır. 

Müşteriler, birbirleriyle rekabet eden üreticiler arasında tercih yapabilmek için nesnel bir araca sahip olacaklardır. 

Kuruluşun ürünlerine olan müşteri güveni daha da artacaktır.

ÇALIŞANLARA YARARLARI

Belge haline getirilmiş yönetim sistemine göre kendi işlerini ve amaçlarını daha iyi kavrayacaklardır. 

Daha verimli bir yönetim sisteminde çalıştıklarından ve kendilerinden ne istendiğini bildiklerinden, daha az stresli bir ortamda, daha mutlu çalışacaklardır. 

Sistemin denetimden geçerek belgelenmesinden ve müşterilerin memnuniyet belirtmelerinden ötürü çalışanların morali yükselecek ve işyerleriyle gurur duyacaklardır. 

İşe yeni başlayan personel, tüm gerekli açıklamalar yazılı olduğu için, işini daha çabuk öğrenecektir

Yayınlanan Yerler: Ostim Organize Sanayi Gazetesi