İş Davası Avukatı Ankara

İş davası Avukatı Ankara gibi oldukça büyük ve gelişmiş her sektörden iş, işçi ve işverenin olduğu kentlerde büyük önem arz etmektedir. İş davası tabirinden anlaşılabileceği gibi söz konusu davada bir iş, işçi ve işverenin olmak durumundadır. İş, işçi ve işveren kavramlarının tanımlanmasını, işçi ve işveren arasındaki ilişkinin düzenlenmesini ve çıkabilecek uyuşmazlıklara ilişkin hükümlerin belirtilmesini ifade eden hukuk dalı iş hukukudur. İş hukukunun ana kaynağı 4857 sayılı İş Kanunu’dur. İş Kanunu, işçi ve işveren arasındaki iş sözleşmesine ilişkin konuları, çalışma şartlarını ve buna ilişkin hak ve yükümlülükleri düzenlemektedir.

İşçi-İşveren Kavramı ve İş Davası Avukatı Ankara

İş hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözülmesi ve dava süreçleri ile ilgilenen avukatlara genel olarak iş hukuku avukatı ya da iş davası avukatı denilmektedir. İşçi olarak nitelendirilmek ve İş Kanunu’nun öngördüğü hükümlerden yararlanabilmek için, ilgili kanunda belirtilen şartların taşınması gerekmektedir. Genel anlamda işçi, belirli ücret karşılığında işverene iş sözleşmesiyle bağlı olan kişiyi ifade etmektedir. Ancak 4857 sayılı İş Kanunu’nun 4. maddesinde kimlerin işçi olarak kabul edilmediğine ilişkin istisnai hüküm getirilmiştir. Buna göre:

“a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,

b) 50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,

c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,

d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,

e) Ev hizmetlerinde,

f) (…) çıraklar hakkında,

g) Sporcular hakkında,                                      

h) Rehabilite edilenler hakkında,

ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerindekiler,” işçi statüsünde değildir.

            İş hukukuna ilişkin düzenlemeler çerçevesinde işçi ve işveren arasında herhangi bir hak kaybı yaşanmaması adına çalışan, hak kaybı varsa bunun tazminine ilişkin hukuki süreci yürüten kişi iş davası avukatıdır. Dolayısıyla iş hukuku avukatı, iş hukukuna dair bütün alanlarda danışmanlık ve dava takibi hizmetini veren kişidir. İş davası avukatı Ankara gibi işçi-işveren yoğunluğunun olduğu yerlerde, iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda destek alınmasında fayda bulunmaktadır.

İletişim

Deniz Hukuku & Deniz ticareti avukatı

Deniz Hukuku Büroları İstanbul

Deniz hukuku büroları İstanbul hizmeti sayesinde deniz ticaretinde yaşayacağınız her türlü sorunu hukuk yoluyla çözebilirsiniz. Deniz hukuku büroları, deniz hukukunda uzmanlaşmış avukatlar tarafından oluşturulmuştur. Deniz

İş Hukuku

İş Hukuku Avukatı İstanbul

İş hukuku avukatı İstanbul hizmeti sayesinde iş yerinde yaşadığınız ve yaşayacağınız sorunlar çözüme ulaşmaktadır. İş davası avukatı İstanbul hizmeti ile sizlere iş yerinde yaşadığınız tüm