Güncel Yargıtay Kararı Hakkında

Değerli Müvekkillerimiz;

            Yargıtay  7.  Hukuk  Dairesince  verilen,  muvafakati  olmadan  yıllık  270  saatin  üstünde fazla mesai yapan çalışanın, iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceğine ve kıdem tazminat hak  kazanacağına  dair  karardan,  henüz  gerekçeli  karar yayınlanmadığı  için  basın  yolu  ile  haberimiz  olmuştur.  Karar  içerik  olarak,  işveren  olan  sizleri  yakından  ilgilendirdiğinden ve ivedilik arz ettiğinden bu bilgi notu ile konuyu sizlerle paylaşmak istedik. 

           Gazete haberleri içeriğinden  vakıf olabildiğimiz  kadarı  ile  Yargıtay 7.  Hukuk Dairesince konu  ile  ilgili  olarak  şu  şekilde  bir  hüküm  kurulmuştur.; “Davacının,  iş  sözleşmesini  haklı nedenle  kendisinin  feshettiğini ileri sürerek  kıdem  tazminatıyla  yıllık  izin alacağının tahsilini istiyor.  Davalı, davacının iş  sözleşmesini  haksız  ve  sebepsiz  olarak  feshettiğini  savunuyor. Yasada fazla çalışma  süresinin yılda 270 saatten  fazla olamayacağı, İş Kanunu’na  ilişkin fazla çalışma  ve  fazla  sürelerle çalışma  yaptırmak için işçinin  yazılı onayının  gerektiği, bu onayın her yılbaşında işçilerden yazılı olarak  alınması  gerektiği  bildirilmiştir. Somut olayda davacının
her yıl için fazla çalışma yapmaya muvafakat  ettiğine ilişkin verdiği bir belge bulunmamaktadır. Davacının  fazla çalışmaya kaldığı  ve  ücretini de aldığı  gerekçesiyle  kıdem tazminatı talebinin reddi hatalıdır “. 

            Bu  kısa  karardan  da  anlaşılacağı  üzere  işçinin  yazılı  onayı  olmadığı  takdirde  yıllık 270   saatten  fazla  çalışma   yaptırılmasının   haklı  fesih  gerekçesi   olacağı  ve  işçinin  kıdem tazminatına   hak  kazanacağı   öngörülmüştür. Karar   tam  metin  olarak   açıklandığında  daha ayrıntılı inceleme ve değerlendirme imkânımız da olacaktır.  

            Şu   aşamada  sizlere  tavsiyemiz,  tüm   çalışanlarımızdan  2017  yılı  için  fazla   çalışma yapmaya  muvafakat   verdiğine   dair   yazılı   belge   almak.  Daha   önceki   senelerde   alınmış olsa   dahi,  tüm  çalışanlardan  kendi  el  yazıları,  tarih  ve  imzalı  olarak   bu  sene  için  de  bu belgeleri   almayı   ihmal  etmeyelim.   Hatta  bunu  rutin  bir uygulama  haline  getirip  her  sene başında  almak  yukarıda  bahsettiğimiz  Yargıtay  kararında  bahsedilen  olumsuzluğun  önüne geçmemizi sağlayacaktır. 

          İyi çalışmalar

    Av. M. Kaan KOÇALİ