Finans

Bankacılık ve Finans Hukuku bağlamında çeşitli bankacılık işlemleri hususunda ve çeşitli bankacılık dökümanlarının (örn. Banka Güven Mektubu, Akreditif vs) hazırlanması ve bunlarla ilişkili ulusal veya uluslararası özellik taşıyan kontratların yazılması ve taraflar arasında görüşmelerin yapılması hususlarından Mahkeme safhasına kadar çeşitli alanlarda mütalaa vermektedir.