Fikri Mülkiyet Avukatı

Fikri mülkiyet hukuku bağlamında karşımıza sınai haklar ve telif hakları konuları çıkmaktadır. Fikri mülkiyete ilişkin uyuşmazlıklarda destek almak adına kişilerin fikri mülkiyet avukatı veya taklit marka avukatları gibi uzmanlık alanına sahip avukatlara ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Fikri mülkiyet hukukunun kapsadığı alanlara örnek olarak; telif hakları, markalar, patentler, faydalı modeller, tasarımlar, coğrafi işaretler, ticari sırlar, biyoteknoloji ve bilgisayar programları verilebilmektedir. Bu gibi alanlardaki uyuşmazlıklarda bir fikri mülkiyet avukatından destek alınmasında fayda vardır. Fikri mülkiyet hukuk büroları, kendilerini bu alanda geliştirmiş, ayrıntılı çalışmalar yürüten bürolardır. Konuyu daha iyi anlamak adına detaylı açıklamalar yapmakta yarar vardır.

Fikri Mülkiyet Avukatı & Telif Hakları Nedir?

            Telif hakları, İngilizce’de copyrights sözcüğüyle ifade edilmektedir. Telif hakları geçmişten günümüzde oldukça büyük gelişim göstermiştir. Telif haklarının kapsadığı alanlar; ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserler, güzel sanat eserleri ile görsel – işitsel eserler de denilen sinema eserleridir. Telif haklarının alanına giren eserler, ilgili Kanun ve düzenlemeler ile de güvence altına alınmıştır. Telif hakları bağlamında değerlendirilen eserlerin maddi ve manevi hakları münhasıran eser sahibine aittir. Dolayısıyla bu haklar, üçüncü kişiler tarafından izinsiz bir şekilde kullanılamamaktadır. Kişilerin, eser sahiplerinin telif haklarının korunmasıyla ilgili olarak bir telif hakkı avukatından destek alınması faydalı olmaktadır. Telif hakları avukatı, fikri mülkiyet hukukuna ilişkin olarak kendisini telif haklarında geliştirmiş, bu alanda çalışmalar yürütmüş avukattır.

Sınai Haklar Nedir?

            Fikri mülkiyet hukukunun bir diğer konusu sınai haklardır. Sınai haklar; patent, marka ve tasarım gibi hakları kapsamaktadır. Sınai hakların kapsamı olan patent, marka ve tasarım haklarına örnek olarak; yeniliklerin, tarım ve sanayi alanındaki buluşların, özgün tasarım ve çalışmaların, ticaret unvanı ve markanın, ayırt edici işaret ve ad taşıyan ürünlerin verilmesi mümkündür. Sınai haklar, gerçek ve tüzel kişilerin yukarıda belirtilen konulardaki haklarını korumaktadır. Sınai haklar vasıtasıyla tüm bunların kullanılma ve benzeri yetkileri, belirli bir süreyle sahiplerinin tekeline bırakılmaktadır. Marka kavramının koruma altına alındığı sınai haklara ilişkin davalar alan, çalışmalar yürüten marka avukatı Ankara ve İstanbul gibi büyük kentlerde ihtiyaç duyulan bir kişidir.

Deniz Hukuku & Deniz ticareti avukatı

Deniz Hukuku Büroları İstanbul

Deniz hukuku büroları İstanbul hizmeti sayesinde deniz ticaretinde yaşayacağınız her türlü sorunu hukuk yoluyla çözebilirsiniz. Deniz hukuku büroları, deniz hukukunda uzmanlaşmış avukatlar tarafından oluşturulmuştur. Deniz

İş Hukuku

İş Hukuku Avukatı İstanbul

İş hukuku avukatı İstanbul hizmeti sayesinde iş yerinde yaşadığınız ve yaşayacağınız sorunlar çözüme ulaşmaktadır. İş davası avukatı İstanbul hizmeti ile sizlere iş yerinde yaşadığınız tüm