Deniz Ticareti Avukatı

           Deniz Ticareti Avukatı ; Ulaşım amaçlı kullanılan denizler ve okyanuslar ekonomik amaçlarla da kullanılmaktadır. Deniz ticareti hukuku nedir sorusuna deniz ve okyanus sularının kullanımı ile ilgili konulardaki problemler ile ilgili hukuk dalıdır cevabını vermek mümkündür. Ticari konularda ortaya çıkan uyuşmazlıklar deniz ticaretini düzenleyen kurallar ile çözüme kavuşturulmaktadır.

           Denizde kazanç elde etme amacına özgülenen ve fiilen bu amaç ile kullanılan gemi, ticaret gemisi sayılmaktadır. Gemi, kazanç elde etme amacı ile kullanılıyorsa kimin namına ve hesabına kullanıldığı fark etmeksizin ticaret gemisi sıfatını kazanmaktadır.

           Deniz taşımaları doğaları gereği risk faktörü içermektedir. Denizde sefer yapan gemiler ile devlet ya da diğer gemiler arasında uyuşmazlıklar yahut hukuki çözüm gerektiren olaylar meydana gelmektedir. Deniz hukuku avukatları bu sorunların çözümüne yoğunlaşmaktadır.

           Deniz ticareti hukukunda uyuşmazlığın taraflarının farklı uluslardan olması, alanda kanunların yanı sıra çok sayıda milletlerarası sözleşme düzenleme gereğini doğurmuştur. Deniz ticareti hukukunda yapılan bazı uluslararası sözleşmeler şunlardır:

-Montreux Sözleşmesi,

-Deniz Ticaret Vasıtalarının Rehni ve İmtiyazı ile İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme,

-Gemi Sahiplerinin Sorumluluklarının Tahdidi ile İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme,

-Konşimentoya Müteallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme,

-Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması Hakkında Sözleşme,

-Deniz Yardım ve Kurtarma İşlerine Mütedair Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Mukavele,

-Devlet Gemilerinin Muafiyetleri ile İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme,

-Uluslararası Denizcilik Örgütünün Kurulmasına Mütedair Sözleşme,

-Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme,

-Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü,

-Deniz Müsademelerine Mütedair Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Mukavele’dir.

           Sözleşmeler konusunda deniz hukuku avukatları ne kadar kazanır , ne kadar bilgi edinir ise deniz ticareti avukatı olmaya o kadar yaklaşacaktır. Mevzuat olarak oldukça geniş olan bir alan olan deniz ticareti hukuku, araştırma ve tecrübe gerektirmektedir. Milletlerarası sözleşmelere hakimiyet oldukça önemlidir. Deniz hukuku iş olanakları açısından oldukça geniş olmasına karşın tecrübe önem kazanmaktadır.

           Deniz ticareti avukatı nasıl olunur sorusunu mevzuata, kararlara ve güncel olaylara hakim olarak cevabını vermek mümkündür.

           Deniz ticareti alanında en çok ortaya çıkan uyuşmazlıkları gemi tarafından taşınan yük ile ilgili ortaya çıkan sorunlar oluşturmaktadır. Yükte, yüklemede meydana gelen hasarlar ya da nakil sırasında meydana gelen hasarlar, çatmadan doğan hasarlar uzmanlık gerektirmektedir. Bakanlık verilerine göre; Çanakkale ve İstanbul Boğazlarından 2015 yılında 1.343.206,222 toplam gras tonlu 86.784 adet gemi geçişi gerçekleşmiştir.  Deniz hukuku büroları İstanbul ilinde yoğunluk kazansa da Türkiye’nin bir liman şehri olduğu düşünüldüğünde uluslararası limanlarda dahi destek verecek Avukatlar ile çalışmak önemlidir.

           Uluslararası ticaret, uluslararası taşımacılık, gemi alımları ve satımları, sözleşmelerin hazırlanması, gemi finansmanı, gemi hacizleri, gemilere el konulması, deniz ticareti, lojistik sözleşmeleri, gemi çarpışmaları, iflaslar, gemi siciline , mevzuata uygun isim seçme sürecinin yönetilmesi, deniz kirliliği ve bireysel yaralanmalara dair sigorta uyuşmazlıkları, çevre hukuku mevzuatının takibi, kamu kurumlarıyla ilişkiler, ;  yapı ruhsatı, kıyı tesisi geçici işletme izni, geçici işletme izin belgesi, geçici depolama yeri açma ve işletme izin belgesi gibi belgelerin alınması konularında bilgi sahibi olunması deniz ticareti avukatı için kaçınılmazdır. Çatma, kurtarma ve yardım, seferden men kararı alınması, gemi adamlarının alacaklarının tahsili, yakıt alacaklarının tahsili, stevedore sorumluluğu, hapis hakkı tesisi, kanuni rehin hakkı kararının icrası, Charterparty metinlerinin düzenlenmesi ve yorumlanması, Demuraj ve laytime hesabı, gemi ve yat inşası sözleşmelerinin düzenlenmesi, tanzimi, deniz sigortası anlaşmaları, closingte taraf temsili, Time-charter kira bedelinin tahsilinde gecikme verilen hizmetlerin bir kısmını oluşturmaktadır.                      

Deniz ticareti alanındaki gelişmeler karşısında devletlerin sektörden daha fazla kazanç sağlayabilmeleri için uluslararası örgütler kurulmuştur. Ülkemizde ise deniz hukuku derneği başta olmak üzere çok sayıda dernek ve ulusal&uluslararası örgüt bulunmaktadır. Deniz ticareti hukuku staj veya çalışma için dernekler tecrübe kazanımı açısından yerinde bir karar olmakla birlikte mevzuat hakimiyeti ve tecrübe deniz ticareti avukatının olmazsa olmazlarıdır.

İletişim

Deniz Hukuku & Deniz ticareti avukatı

Deniz Hukuku Büroları İstanbul

Deniz hukuku büroları İstanbul hizmeti sayesinde deniz ticaretinde yaşayacağınız her türlü sorunu hukuk yoluyla çözebilirsiniz. Deniz hukuku büroları, deniz hukukunda uzmanlaşmış avukatlar tarafından oluşturulmuştur. Deniz

İş Hukuku

İş Hukuku Avukatı İstanbul

İş hukuku avukatı İstanbul hizmeti sayesinde iş yerinde yaşadığınız ve yaşayacağınız sorunlar çözüme ulaşmaktadır. İş davası avukatı İstanbul hizmeti ile sizlere iş yerinde yaşadığınız tüm