Deniz Ticareti Avukatı

Deniz Ticareti Avukatı

Deniz Ticareti Avukatı ; Deniz üzerindeki ya da deniz vasıtasıyla yürütülen ticari ilişkileri düzenleyen deniz ticareti hukuku konusunda; gerektiğinde deniz ticareti avukatından yararlanmak gerekmektedir. Deniz taşımacılığının koşulları ve buna ilişkin rizikolar özel düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur. Bu anlamda, gemilerin denizlerde sefer yapmaları, fert ile devlet ve fertler arasında farklı hukuki ilişkilerin gelişimini ortaya çıkarmıştır. Deniz hukuku, bütün bu ilişkileri düzenleyen özel hukuk kuralları topluluğunu ifade etmektedir. Deniz hukukuna ilişkin düzenlenen ilk kurallar geçmişten gelen teamüllerin dikkate alınması ile oluşturulmuştur. Ardından denizciliğe ilişkin örf ve adetler ile sözlü öğretiler, yazılı olarak düzenlenmiştir. Deniz ticareti hukuku da, deniz hukukunun oldukça kapsamlı bir alt dalıdır.

            Deniz ticareti hukuku, deniz vasıtasıyla ya da deniz üzerinde yürütülmekte olan ticari ilişkileri konu almaktadır. Deniz ticareti; hukuksal, ekonomik ve teknik unsurları bulunan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Şöyle ki, günümüzde deniz ticareti hukukuna ilişkin taraflar yüksek çoğunluk ile farklı milletlerden olmaktadır. Dolayısıyla söz konusu deniz ticareti faaliyetine ilişkin çıkabilecek uyuşmazlıklar da milletler arası bir nitelik arz etmektedir. Bu nedenle bugünlerde devletler deniz ticaret hukukuna ilişkin olarak birlikte hareket etmekte ve uyuşmazlıkları önlemek adına pek çok uluslararası anlaşma yapmaktadır. Bu anlamda devletler tarafından yapılmış başlıca uluslar arası anlaşmalar arasında:

  • Montreux sözleşmesi,
  • Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü,
  • Deniz Ticaret Vasıtalarının Rehni Ve İmtiyazı İle İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme,
  • Devlet Gemilerinin Muafiyetleri İle İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme,
  • Konşimentoya Müteallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme, gösterilebilmektedir. 

Deniz ticareti; yüksek çoğunlukla taşıma üzerinden yapılmaktadır. Bunların yaklaşık olarak ihracat, ithalat, transit gibi %95’i dış taşıma; %5’ini ise kabotaj oluşturmaktadır. Türkiye de deniz ticareti ve taşımacılık anlamda dünya da başat ülkeler arasındadır. Deniz ticareti hukukuna ilişkin hususlar detaylı ve farklı hukuk dallarının ilgi alanına girmektedir. Dolayısıyla herhangi bir uyuşmazlık durumunda, hakların korunması adına kişilerin deniz ticareti avukatı gibi uzman bir görüşe başvurmaları faydalı olmaktadır.

İletişim

Deniz Hukuku & Deniz ticareti avukatı

Deniz Hukuku Büroları İstanbul

Deniz hukuku büroları İstanbul hizmeti sayesinde deniz ticaretinde yaşayacağınız her türlü sorunu hukuk yoluyla çözebilirsiniz. Deniz hukuku büroları, deniz hukukunda uzmanlaşmış avukatlar tarafından oluşturulmuştur. Deniz

İş Hukuku

İş Hukuku Avukatı İstanbul

İş hukuku avukatı İstanbul hizmeti sayesinde iş yerinde yaşadığınız ve yaşayacağınız sorunlar çözüme ulaşmaktadır. İş davası avukatı İstanbul hizmeti ile sizlere iş yerinde yaşadığınız tüm