Deniz Hukuku & Deniz ticareti avukatı

Deniz Hukuku

Deniz ticareti avukatı; Deniz hukuku, deniz ve okyanus sularının kullanım hakları konusunda doğabilecek uyuşmazlıkların çözümüne yönelik kuralları düzenleyen hukuk dalıdır.
Denizlerin ve okyanusların gerek ulaşım amaçlı gerek ekonomik ve ticari amaçlı kullanımı ülkelerin çeşitli hak iddialarını gündeme getirebilmektedir. Balıkçılık, turizm, madencilik gibi alanlarda ülkeler ekonomik çıkar ile hareket etmektedir.
Devletlerin karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinde sahip oldukları su alanlarının kullanımı ve kullanıma ilişkin kuralları düzenleyen hukuk dalı olan deniz hukuku, uluslararası nitelik taşımaktadır. Deniz hukuku, denizler ve okyanuslar ile bu su alanlarının devletler tarafından paylaşımını, paylaşım sonrasında yapılacak tüm faaliyetleri ve su alanlarında işlenen suçların müeyyidelerini de düzenlemektedir.
Gemiler ile gemilerin seyrüseferine ilişkin işlemleri düzenleyen deniz ticareti hukuku Türk Ticaret Kanunu’nda düzenleme alanı bulmuştur.

Ancak uluslararası bir hukuk prensibi olan deniz hukuku pek çok sözleşmeye konu olmuştur:


• Montreux Sözleşmesi,
• Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü,
• Deniz Müsademelerine Mütedair Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Mukavele,
• Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu İle İlgili Uluslararası Sözleşme,
• Deniz Yardım ve Kurtarma İşlerine Mütedair Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Mukavele,
• Gemi Sahiplerinin Sorumluluklarının Tahdidi ile İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme,
• Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması Hakkında Sözleşme,
• Deniz Ticaret Vasıtalarının Rehni ve İmtiyazı ile İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme,
• Devlet Gemilerinin Muafiyetleri ile İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme,
• Konşimentoya Müteallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme,
• Devletlerin Taraf Olduğu İki veya Çok Taraflı Deniz Hukuku Anlaşmaları.
• Uluslararası Denizcilik Örgütünün Kurulmasına Mütedair Sözleşme,
Deniz ticareti hukukunda tanımlar önem taşımaktadır.

Deniz Ticareti Avukatı

Donatan kimdir sorusuna gemisini deniz ticaretinde kazanç elde etme maksadıyla işleten kimsedir cevabını verdikten sonra gemi nedir ve ticaret gemisi nedir soruları gündeme gelmektedir.


Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan tanıma göre, tahsis edildiği amaç, suda hareket etmesini gerektiren, yüzme özelliği bulunan ve pek küçük olmayan her araç, kendiliğinden hareket etmesi imkanı bulunmasa da “gemi” sayılır.
Suda ekonomik menfaat sağlama amacına tahsis edilen veya fiilen böyle bir amaç için kullanılan her gemi, kimin tarafından ve kimin adına veya hesabına kullanılırsa kullanılsın “ticaret gemisi” sayılır.
Geminin inşa edildiği zaman mı yoksa kullanım amacına uygun olarak suya indirildiği zaman mı gemi sıfatı kazanacağı tartışma konusudur. Türk Ticaret Kanunu, gemi malikinin iradesi inşa edilen gemiyi karada sabit tutmak ise gemi vasfı kazanamayacağını öngörmüştür.

Gemi vasfının kazanılması tartışılan bir konu olsa da gemi vasfının kaybının 3 yolu mevcuttur. İlki, denizde hareket gerektirmeyecek bir amaca tahsislenmiş olmasıdır.


Kurtarılamayacak şekilde batan veya tamiri mümkün olmayan şekilde hasar gören gemi de gemilik vasfını kaybedecektir. Bu durumda enkazdan bahsetmek mümkün olacaktır.
Deniz hukuku teknik bilgi gerektirmekte olup deniz ticareti avukatı alan hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Çatma, kurtarma ve yardım, seferden men kararı talep edilmesi, yakıt alacaklarını tahsili, gemi adamı alacak tahsili, rehin hakkının uygulanması, Charterparty hazırlanması ve yorumu, gemi inşa sözleşmesi hazırlanması, müşterek avarya, gemi tescil ve terkin işlemlerinin yapılması, sigorta konularında danışmanlık hizmeti verilmesi, closing aşamasında taraf temsili, yük hasarı ve zarar tespiti yapılması, taşıyıcının sorumluluğu yoluna gidilmesi, geç teslim tespiti, çarter parti kaynaklı uyuşmazlık danışmanlığı, gümrük hukuku, Deniz iş kanunu uyuşmazlıkları, yük sigortası danışmanlığı ve alacak tahsili, hapis hakkı tesisi, CMR sigortası konularında danışmanlık, ipotek, yük -yolcu taşıması için çarter, navlun ve kırkambar sözleşmelerinin hazırlanması deniz hukukunda en çok hukuki destek gerektiren konulardır.
Deniz avukatı veya deniz ticareti avukatı Ankara tarafından tüm bu konularda bilgi sahibi olunması gereklidir.

İletişim için

Deniz Hukuku & Deniz ticareti avukatı

Deniz Hukuku Büroları İstanbul

Deniz hukuku büroları İstanbul hizmeti sayesinde deniz ticaretinde yaşayacağınız her türlü sorunu hukuk yoluyla çözebilirsiniz. Deniz hukuku büroları, deniz hukukunda uzmanlaşmış avukatlar tarafından oluşturulmuştur. Deniz

İş Hukuku

İş Hukuku Avukatı İstanbul

İş hukuku avukatı İstanbul hizmeti sayesinde iş yerinde yaşadığınız ve yaşayacağınız sorunlar çözüme ulaşmaktadır. İş davası avukatı İstanbul hizmeti ile sizlere iş yerinde yaşadığınız tüm