Deniz Hukuku & Deniz ticareti avukatı

Deniz Hukuku Büroları İstanbul

Deniz hukuku büroları İstanbul hizmeti sayesinde deniz ticaretinde yaşayacağınız her türlü sorunu hukuk yoluyla çözebilirsiniz. Deniz hukuku büroları, deniz hukukunda uzmanlaşmış avukatlar tarafından oluşturulmuştur.

Deniz hukuku, deniz ve okyanus(tuzlu su) kullanımı ve alanı konusunda ortaya çıkan problem ve sorunları hukuksal açıdan değerlendiren bir Uluslararası hukukun bir alt dalıdır. Deniz hukuku, Uluslararası hukukun anlaşılması ve dava süreci yürütülmesi en zor alt dalıdır. Gemideki tüm çalışanların ne iş yaptığını bilen ve bütün deniz hukuk konuları hakkında ders alıp bu konuyu iyice öğrenmiş kişiler ancak bu konu hakkındaki davalara bakabilirler. Anlaşılması ve öğrenilmesi oldukça güç olan bu konu hakkında uzmanlaşmış avukatlar tarafından açılan deniz hukuku büroları mevcuttur.

Türk ve Uluslararası Deniz Ticaret Hukuku

Deniz ticareti hakkında yaşadığınız problemleri, bu alanda uzmanlaşmış ve deniz hukuku büroları olan avukatlar tarafından en hızlı şekilde çözüme ulaştırılmaktadır. Türk suları ve Uluslararası sularda yaşanan birçok sıkıntı deniz ticaret hukukuna göre bir sonuca varmıştır. Deniz hukuku büroları İstanbul sizlerin Türk suları veya Uluslararası sularda yaşadığınız sorunları en doğru dava yürütme yöntemiyle kazanmanızı sağlayacaktır.

Deniz ticaret hukuku alanındaki bazı faaliyetler şu şekildedir;

 • Çatma
 • Kurtarma ve yardım
 • Seferden men kararı alınması
 • Müşterek avarya
 • Gemi adamı alacaklarının tahsili
 • Yakıt alacaklarının tahsili
 • Gemi adamı alacaklarının tahsili
 • Stevedore sorumluluğu  
 • Kanuni rehin hakkı kararlarının icrası
 • Hapis hakkı tesisi
 • Charterparty metinlerinin hazırlanması
 • Charterparty metinlerinin yorumlanmasından kaynaklan uyuşmazlıklar.
 • Laytime ve Demuraj sürelerinin hesaplanmasından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar
 • Time-Charter kira bedellerinin tahsilinde geç veya hiç ödeme yapmama şeklinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü
 • Gemi tescil ve terkin işlemleri
 • Deniz hukukundaki Mortgage işlemleri
 • Gemi sicil işlemlerinin closing aşamasında tarafların temsili
 • Gemi ve yat inşası sözleşmelerinin hazırlanması
 • Deniz hukuku alanında sözleşmelerin hazırlanması
 • Deniz Sigorta Hukuku alanında danışmanlık hizmetleri

Yukarıda bahsedilen hizmetleri bürolar sizlere sunmaktadır. Bu davaları yürüten avukatın yüksek bilgi kapasitesi ve deniz ticaret hukukuna hakim olması gerekmektedir.

Deniz Hukuku Avukatları

Deniz hukuku, deniz hukuku ve okyanus sularının kullanımı olarak ikiye ayrılmaktadır. Deniz hukuku pek çok alt dala ayrılır. Okyanus sularının kullanımı belirli kriterler üzerinden değerlendirilmektedir. Devletlerin, karasuyu ve kıta sahanlığı hakkına sahip olduğu suların belirlenmesinde rol oynayan ve devletlerin bu sayede Uluslararası yani herhangi bir ülkenin kıta sahanlığında bulunmayan sularında kullanımını denizciler için belirtmiş ve oturmuş bir disiplindir. Deniz hukuku büroları İstanbul bu konuda donanımlı ve üst düzey avukatlara sahiptir.

Denizcilikte insanoğlunun düşünce sistemi gerçekçilik gibi kavramların bir vazgeçilmezi olarak kabul edildi. Birbirini tamamlayan bu kavramların adı bilimsellik olarak kabul edilmiştir. Denizcilik dünyasındaki bütün problemler bu bilimselliğe ve yazılı hukukta yer alan kanunlara göre çözülmüştür. Bu olayların çözümü ve dosyaların hazırlanması oldukça zordur.

İletişim

10 Senelik Kiracıların Tahliyesi

1 temmuz 2012 itibariyle yürürlüğe girmiş olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Kiracıların tahliyesi ile ilgili düzenleme içermektedir. Bahse konu olan 347. Maddeye göre  artık

Mirasın Reddi

Mirasın Reddi

Mirasın reddi, miras bırakanın ölümü ile yasal veya atanmış mirasçıların ölenin her türlü borç ve alacaklarıyla birlikte oluşan mirasın hak ve yükümlülüklerini reddetmesi olarak tanımlanmaktadır.