Organize Suç & Ceza Avukatı

            Organize Suç & Ceza Avukatı ; Organize suç, maddi veya manevi çıkar elde etmek gibi amacı ile çeteleşmeyi ifade etmektedir. Belirli bir teşkilatlanma yapısına sahip, amaçlarına yönelik suç işleyerek kazanç sağlamaya yönelmiş suçlara verilen addır.

  Türk Ceza Kanunu suç işleme amacıyla örgüt kurma suçunu düzenlemiştir. En az üç kişinin suç işlemeye elverişli araç ve gereçlere sahip olarak, hiyerarşik bir ilişki ve iş bölümü içerisinde amaçları doğrultusunda suç işlemek için süreklilik oluşturacak şekilde bir araya gelmesi ile örgüt meydana gelmektedir.

            Kanunlarda düzenlenen üç çeşit örgütlü suç düzenlemesi bulunmaktadır:

  1. Genel (adi) suç örgütü 
  2. Silahsız terör örgütü 
  3. Silahlı terör örgütü 

            Örgütün hiyerarşik yapısının en üstünde yer alan ve örgüt koordinesini sağlayan kişiler örgüt yöneticiliği suçu ile cezalandırılacaktır.

            Örgüt üyeliği, örgüt amacını benimseyen, hiyerarşik yapıya dahil ve örgüt amacına yönelik suçu işleme iradesi içerisindeki kişidir. Örgüt üyesi, kendi iradesini örgüt iradesine terk etmiştir; tüm emir ve talimatları sorgulamaksızın yerine getirmektedir.

            Örgüt adına suç işleme suçu; çete üyesi olmamakla, örgüt hiyerarşisi içinde yer almamakla beraber, örgüte duyulan yakınlık nedeniyle örgüte yarar sağlama amaçlı suç işlenmesini ifade etmektedir. Örgüt adına suç işleme suçunun oluşabilmesi için suçun işlenmesinin örgüt tarafından istenmesi gerekmektedir.

Ceza Avukatı

            Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme suçu, örgüt dışından bir kişinin kendi iradesiyle örgüte yarar sağlaması; barınma, yiyecek içecek gibi temel ihtiyaçlarını temin etmesi ile meydana gelmektedir.

            Organize suçtan söz edebilmek için örgütün en az 3 üyesinin bulunması gerekmektedir. 3 veya daha çok kişi ile kurulan örgüt üyeleri ve yöneticileri arasında hiyerarşik ilişki bulunması suçun meydana geldiğinin kabulü için zorunludur. Kişiler arasında hiyerarşik ilişki yoksa örgüt suçundan bahsetmek mümkün olmayacaktır. Hiyerarşik ilişki içerisindeki kişilerin suç işleme ve çıkar sağlama amacı bulunması halinde organize suçun varlığından bahsedilebilecektir.

            Organize suç örgütleri süreklilik arz etmektedir. Örgüt üyeleri, amaçlarına ulaşmak için suç işleme iradelerini devamlılık oluşturacak şekilde bir araya getirmektedirler. Örgüt amacına yönelik suçun işlenmesine elverişli araç ve gereçlere sahip olmaması halinde organize suçun varlığı tartışılabilir.

İletişim İçin

Deniz Hukuku & Deniz ticareti avukatı

Deniz Hukuku Büroları İstanbul

Deniz hukuku büroları İstanbul hizmeti sayesinde deniz ticaretinde yaşayacağınız her türlü sorunu hukuk yoluyla çözebilirsiniz. Deniz hukuku büroları, deniz hukukunda uzmanlaşmış avukatlar tarafından oluşturulmuştur. Deniz

İş Hukuku

İş Hukuku Avukatı İstanbul

İş hukuku avukatı İstanbul hizmeti sayesinde iş yerinde yaşadığınız ve yaşayacağınız sorunlar çözüme ulaşmaktadır. İş davası avukatı İstanbul hizmeti ile sizlere iş yerinde yaşadığınız tüm