KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İHLALİ HALİNDE İŞÇİNİN HAKLARI

HUKUKUMUZDA KİŞİSEL VERİ KAVRAMI GENEL OLARAK 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 24.03.2016 tarihinde kabul edilmiş ve 07.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.[1] Bu Kanun kapsamında kişisel veri kavramının tanımlandığını görmekteyiz.…

Okumaya devam edin KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İHLALİ HALİNDE İŞÇİNİN HAKLARI

Karekodlu Çek

ÇEK VE ÇEKİN ŞEKLİ ŞARTLARI GENEL OLARAK Hukuki niteliği gereği bir ödeme aracı olan çek, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (TTK) 780 ila 823. maddeleri arasında düzenlenmiştir. TTK’nın çeki düzenleyiş…

Okumaya devam edin Karekodlu Çek

Mirasın Gerçek ve Hükmen Reddi

Mirasın gerçek reddinde yasal veya atanmış mirasçılar, miras bırakanın ölümünden itibaren 3 ay içerisinde tek taraflı irade açıklamalarını kullanarak mirası reddedebilirler. 3 aylık hak düşürücü süre yasal mirasçılar için mirasçı…

Okumaya devam edin Mirasın Gerçek ve Hükmen Reddi
Limited Şirkette Ortaklık Sıfatının Kaybedilmesi
Limited Şirkette Ortaklık Sıfatının Kaybedilmesi

Limited Şirkette Ortaklık Sıfatının Kaybedilmesi

Limited Şirkette Ortaklık Sıfatının Kaybedilmesi 1.Çıkma Limited şirkette bir ortağın şirketten çıkması, şirket sözleşmesinde hüküm bulunması, haklı bir nedenin olması veya ortakların kararıyla mümkündür. 6102 sayılı TTK’da yeni bir müessese…

Okumaya devam edin Limited Şirkette Ortaklık Sıfatının Kaybedilmesi

Olağanüstü Mal Rejimi

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) m.202 yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimini, akdi mal rejimi olarak da mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimini kabul…

Okumaya devam edin Olağanüstü Mal Rejimi
5651 Sayılı Kanun Kapsamında Kişilerin LOG Kayıtlarını Tutma Yükümlülüğü
Cyber security concept on virtual screen with a consultant doing presentation in the background

5651 Sayılı Kanun Kapsamında Kişilerin LOG Kayıtlarını Tutma Yükümlülüğü

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu kapsamında bir takım özel ve tüzel kişilerin log kayıtlarını tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Log…

Okumaya devam edin 5651 Sayılı Kanun Kapsamında Kişilerin LOG Kayıtlarını Tutma Yükümlülüğü

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

5846 SAYILI FİKİR VE SANAT ESERLERİ KANUNU  Kanun, 05/12/1951 günü kabul edilmiş, 5846 sıra numarası ile, 13/12/1951 günlü 7981 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 4110 sayılı Kanun, 12/06/1995 tarih 22311 sayılı Resmi…

Okumaya devam edin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

Üyelerimizin Hakları

Bu sayımızda FİYAB’ın hukuk müşaviri Avukat Kaan Koçali’ye teybimizi uzattık. Kaan Bey, FİYAB üyelerinin sorunlarını ve sektörün durumunu değerlendirdi. Antalya Belediyesi ve diğer bazı belediyeler, FİYAB tarafından tanınan film festivalleri düzenliyor.…

Okumaya devam edin Üyelerimizin Hakları

KOBİ’ler ve ISO 9001

TAB Danışmanlık Eğitim Ve Belgelendirme Hizmetleri ortaklarından Av.Kaan Koçali ISO 9001 kalite güvence standartları için KOBİ’lerde birtakım yanlış anlamalar olduğunu söyledi. Danışmanlık Eğitim ve Belgelendirme Hizmetleri sahip ve yöneticilerinden Av.Kaan…

Okumaya devam edin KOBİ’ler ve ISO 9001

Yabancı Uyruklulara Taşınmaz Satımında Uygulanan Mevzuatın Gelişimi

Son yıllarda gerek Avrupa dan gerekse Orta Doğu ülkelerinden yabancı yatırımcıların gözde ülkesi Türkiye olmuştur. Türkiye’nin böyle bir cazibe yaratmasın da diğer ülkelere göre daha ucuz ve turizm potansiyelinin yüksek…

Okumaya devam edin Yabancı Uyruklulara Taşınmaz Satımında Uygulanan Mevzuatın Gelişimi