Deniz Ticareti Hukuku

   Deniz Ticareti Hukuku ; Devletler, tarih boyunca deniz ticaretinin sağladığı avantajlardan yararlanma çabası içinde olmuşlardır. Su yolları ve deniz taşımacılığı vasıtasıyla yapılan ticaret, ülkelerin iktisadi olarak gelişmesini sağlamıştır. Bu gelişimin…

Okumaya devam edin Deniz Ticareti Hukuku
Miras Hukuku
Miras Davası Avukatı Ankara

Miras Hukuku

Miras Davası Avukatı Ankara , miras bırakanın ölümü ile ortaya çıkan özel hukuk kapsamındaki hukuki sorunları konu alan bir hukuk dalıdır. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer alan miras hukuku,…

Okumaya devam edin Miras Hukuku

AB ve Kalkınma Ajansı Projelerinde Danışmanlık

T.C.Ulusal Ajansı; T.C. Merkezi Finans ve İhale Birimi, Ekonomi Bakanlığı, TÜBİTAK ve Kalkınma Ajansları tarafından açılan programlar çerçevesinde dernerklere, vakıflara, ticari şirketlere, sivil toplum kuruluşlarına , odalar ve borsalara, belediyelere,…

Okumaya devam edin AB ve Kalkınma Ajansı Projelerinde Danışmanlık
Borçlar Hukuku
Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Taraflar arasındaki sözleşme ve borç ilişkilerini konu alan ve düzenleyen Borçlar Hukuku , gerek ülkemizde gerekse dünyadaki diğer hukuk düzenleri genelinde, toplumca en çok bilinen, üzerine en çok araştırma yürütülen…

Okumaya devam edin Borçlar Hukuku
Leasing ( Finansal Kiralama ) ve Bankacılık
Leasing ( Finansal Kiralama ) ve Bankacılık

Leasing ( Finansal Kiralama ) ve Bankacılık

Finansal Kiralama 6361 sayılı yasanın 3/ç maddesi uyarınca ''Finansal kiralama: Bir Leasing sözleşmesine dayalı olmak koşuluyla, bu Kanun veya ilgili mevzuatı uyarınca yetkilendirilen kiralayan tarafından finansman sağlamaya yönelik olarak bir…

Okumaya devam edin Leasing ( Finansal Kiralama ) ve Bankacılık
Aile Hukuku
Aile Hukuku Avukatı

Aile Hukuku

Aile Hukuku, Medeni Hukukun dalları içerisinde yer alan ve aile ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu dal içerisinde başlıca; nişan, evlilik, boşanma, velayet, nafaka, aile konutu, mal rejimi, soy bağı, evlat edinme…

Okumaya devam edin Aile Hukuku

Finans

Bankacılık ve Finans Hukuku bağlamında çeşitli bankacılık işlemleri hususunda ve çeşitli bankacılık dökümanlarının (örn. Banka Güven Mektubu, Akreditif vs) hazırlanması ve bunlarla ilişkili ulusal veya uluslararası özellik taşıyan kontratların yazılması…

Okumaya devam edin Finans
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku ; Fikir ve sanat eserleri ile bu eserleri meydana getirmiş olan eser sahiplerinin etkin bir şekilde korunması, gerek sosyo-kültürel anlamda gerekse hukuk sistemi açısından büyük…

Okumaya devam edin Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku
Sözleşmeler Hukuku
Sözleşmeler Hukuku

Sözleşmeler Hukuku

            Sözleşmeler Hukuku ; Sözleşme, en az iki kişinin belirli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik olarak birbirine uygun açıkladıkları irade beyanlarıdır. Bir sözleşmede hukuki sonuç doğurmaya yönelik irade beyanını açıklayan…

Okumaya devam edin Sözleşmeler Hukuku

Şirket ve Kooperatif Danışmanlığı

Ticari şirketler salt ticaret hukukuyla değil birden fazla hukuk dalıyla etkileşimde bulunarak işlerini yürütmektedirler. Şirket danışmanlığı kapsamında verilecek hizmetin içeriğinde ise; iş ve vergi hukuku , ticaret ve borçlar hukuku…

Okumaya devam edin Şirket ve Kooperatif Danışmanlığı