Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Taraflar arasındaki sözleşme ve borç ilişkilerini konu alan ve düzenleyen Borçlar Hukuku , gerek ülkemizde gerekse dünyadaki diğer hukuk düzenleri genelinde, toplumca en çok bilinen, üzerine en çok araştırma yürütülen hukukun temel alanlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Koçali Hukuk Bürosu olarak, uzun yıllardır başarıyla faaliyet göstermekte olduğumuz bu alanda elde edilen önemli birikimi, uzman kadromuzun dinamizmiyle harmanlayarak, başta sözleşme danışmanlığı olmak üzere, müvekkillerimize kapsamlı ve sonuç odaklı dava ve danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Koçali Hukuk Bürosu olarak Borçlar Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerin bazıları şunlardır:

  • Borçlar Hukuku ve Milletler arası Sözleşmeler ile ilgili mevzuat çerçevesinde gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde sözleşmelerin hazırlanması ve danışmanlığı,
  • Haksız fiillerden kaynaklı maddi ve manevi tazminat taleplerine ilişkin davaların yürütülmesi,
  • Taşınır ve taşınmaz satışı, kira, bağışlama, hizmet, eser vb. sözleşmelerle ilgili hukuki danışmanlık verilmesi ve gerektiğinde takip ve davaların yürütülmesi,
  • Borç ilişkilerinden doğan her türlü hukuki ihtilafa ilişkin takip ve davaların yürütülmesi,
  • Sözleşmelerden doğan her türlü hukuki ihtilafın çözümü için danışmanlık verilmesi, takip ve davaların yürütülmesi.