Bilişim Avukatı

Kendisini internet ve bilişim hukuku alanında geliştirmiş, bu alanlara ilişkin çalışmalarda bulunan avukatlara bilişim avukatı denilmektedir. Bilişim avukatı, uzmanlaşmış olduğu konuya ilişkin olarak internet ve bilişim hukuku alanındaki davaları almaktadır. Esas itibariyle Türk hukukunda avukatların yalnızca belli bir alanda dava alma gibi bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla bir avukat, karşısına gelen her alana ilişkin dava alabilmektedir. Ancak günümüzde uygulama itibariyle avukatların belirli alanlara yoğunlaşarak, uzman oldukları konulardaki davaları aldıkları görülmektedir. Bilişim hukuku, kendine has özellikler barındıran bir hukuk dalıdır. Dolayısıyla en iyi bilişim avukatı konusunda, kendisini bu alanda geliştirmiş, çalışmalar yapmış avukatlarla çalışma yürütmekte fayda bulunmaktadır. Bilişim alanındaki suçlara ve hak arama mücadelesine ilişkin konularda bilişim avukatı Ankara gibi büyük kentlerde oldukça kolay bulunabilmektedir.

Bilişim Avukatı & Bilişim Hukuku Nedir?

Bilişim hukuku, teknolojinin oldukça hızlı gelişim göstermesiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Günden güne gelişme gösteren ve ilerleyen bir hukuk dalı olarak bilişim hukuku; geleceğin hukuk dallarından başında gelmektedir. Buna bağlı olarak bilişim suçlarına bakan avukatlar Ankara, İstanbul gibi şehirlerde ağırlıklı olarak hizmet verdiği görülmektedir.

            Günümüzde kişiler yazışma, görüntülü görüşme, arama vasıtasıyla pek çok iletişimi ve çalışmalarını internet üzerinden yapmaktadır. Bunun yanı sıra kişilerin Facebook, Twitter, Instagram, Tiktok ve benzeri sosyal medya araçlarını sıklıkla kullanarak, kendilerine ve özel hayatlarına ilişkin paylaşımlar yaptıkları görülmektedir. Ayıca, internet ve sosyal medya üzerinden sahte hesaplar açmak suretiyle gerçek kimliklerini gizleyerek çeşitli girişimlerde bulunarak bilişim suçları işlendiği de görülmektedir. Bilişim hukuku, tüm bu durumlara ilişkin oluşmuş veya oluşabilecek uyuşmazlıklarla ilgilenmektedir. Bununla birlikte bilişim hukukunun kapsamının yalnız bununla sınırlı kaldığı söylenemez. İnternet ve bilişim suçlarının yanı sıra bilişim davasıyla ilişkili olan ana hukuk dallarına hakim olmak gerekmektedir.

            Bilişim hukuku alanında desteğe ihtiyaç duyan kişiler arasında bilişim avukatı ücretleri konusunun sıklıkla gündeme geldiği görülmektedir. Bilişim suçları avukat ücretine ilişkin olarak net bir rakam verilmesi mümkün değildir. Her uyuşmazlığın kendine has özellikleri bulunmaktadır. Dolayısıyla söz konusu ücret; avukata, uyuşmazlığın niteliğine ve her olaya bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir.

Deniz Hukuku & Deniz ticareti avukatı

Deniz Hukuku Büroları İstanbul

Deniz hukuku büroları İstanbul hizmeti sayesinde deniz ticaretinde yaşayacağınız her türlü sorunu hukuk yoluyla çözebilirsiniz. Deniz hukuku büroları, deniz hukukunda uzmanlaşmış avukatlar tarafından oluşturulmuştur. Deniz

İş Hukuku

İş Hukuku Avukatı İstanbul

İş hukuku avukatı İstanbul hizmeti sayesinde iş yerinde yaşadığınız ve yaşayacağınız sorunlar çözüme ulaşmaktadır. İş davası avukatı İstanbul hizmeti ile sizlere iş yerinde yaşadığınız tüm