Bilişim Avukatı Ankara

Bilişim Avukatı ; İnternet ortamında işlenmiş suçlara ve bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle oluşan özel hukuk uyuşmazlıklarına bakan avukatlara bilişim avukatı ankara adı verilmektedir ve mevzuatın öngördüğü bir uzmanlık alanına ilişkin değildir. Bu gibi tanımlamalar zaman içerisinde uygulama ile gelişim ve yayılım göstermiştir.

Bilişim, bilginin teknolojik ve elektronik araçların kullanılması suretiyle aktarılmasını ifade etmektedir. Dolayısıyla bilişim kavramından; bilgisayarlar, cep telefonları, pos cihazları, tabletler ve benzeri cihazlar ile yapılan bilgi aktarımlarını anlamak gerekmektedir. Facebook, instagram, youtube, twitter gibi sosyal medya uygulamaları ile whatsapp, telegoram, e-mail gibi iletişim uygulamaları bilişim sistemleri olarak anılmaktadır. Bu bilişim sistemlerinden dolayı oluşan özel hukuk uyuşmazlıklarına ve işlenen suçlara bakmakta olan avukatlar halk arasında bilişim avukatı olarak anılmaktadır.

Bilişim Avukatı Ankara nın İlgilendiği Davalar Nelerdir?

            Bilişim avukatının, genel kullanım itibariyle bilişim suçları avukatı ya da siber suçlar olarak da anıldığı görülmektedir. Bilişim avukatı kavramı, ceza hukukuna ilişkin mevzuatta tanımlanan bir uzmanlık alanı değildir. Ancak uygulama itibariyle bilişim konusunda gelişim gösteren avukatlardan bahsetmek mümkün hale gelmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenmiş olan bilişim suçlarını şöyle saymak mümkündür:

  • TCK m. 243, Bilişim Sistemine Girme Suçu,
  • TCK m. 244, Sistemi Engelleme, Bozma, Erişilmez Kılma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçu,
  • TCK m. 245, Banka veya Kredi Kartının Kötüye Kullanılması Suçu,
  • TCK m. 245/a, Yasak Cihaz veya Program Kullanma Suçu’dur.

İnstagram, twitter, facebook, youtube gibi sosyal medya araçlarının ve whatsapp, telegram gibi iletişim sistemlerinin oldukça fazla yaygınlaşmıştır. Bu anlamda, TCK m. 243’te düzenlenen bilişim sistemine girme suçu günümüzde en çok işlenen bilişim suçları arasındadır. İzinsiz bir şekilde, rızası dışında bir kişinin yukarıda belirtilen bilişim sistemlerinden birine giriş yapmak TCK m. 243 suçunu oluşturmaktadır. Söz konusu bilişim sistemlerinin şifrelerinin ne şekilde öğrenildiği önemli değildir. Bilişim sistemine ilişkin suçlarda, teknik bilgilerin yanı sıra tanık beyanlarına da yer verildiği görülmektedir. Dolayısıyla bilişim araçları ve sistemleri üzerinden işlenen suçlara ilişkin olarak bir bilişim avukatından destek alınmasında fayda bulunmaktadır.

İletişim

Ankara Avukat

Ankara avukat hizmeti, bireylerin ve çeşitli firmaların günümüzde sık sık ihtiyacını duyduğu hizmetler arasında yer almaktadır. Ankara ili, Türkiye’de bürokratik işlemlerin en çok gerçekleştirildiği şehirdir.

İnternetten Haber Silme

İnternetten haber silme, çeşitli sebeplerden dolayı dijital platformlarda yer alan haberlerin bireylere zarar verebilen, itibarlarını zedeleyebilen bir duruma gelmesi nedeniyle alınan hizmettir. Bireyler haklarının ihlal