Ankara Patent Avukatı - Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Ankara Patent Avukatı – Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Ankara Patent Avukatı ; Fikri mülkiyet hakkı, sınai, bilimsel ya da sanatsal alanlarda yaratıcılık ile ortaya çıkan faaliyetlerden, söz konusu yaratıcılığı ortaya koyan kişiye tanınan haklardır. Fikri mülkiyet, bireysel veya kurumsal olarak sahip olunan yaratıcı düşüncelerin somutlaşmış ve ekonomik değer kazanmış şeklidir.

Marka patent tescili konusunda yetkili kurum Türk Patent ve Marka Kurumu’dur. Marka veya patent başvurusunda bulunulacak ise Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruyu yapmaya yetkili kişiler marka vekilleri ve patent vekilleridir. Kuruma yapılan başvuruların incelenmesi sırasında gerekli araştırmalar yapılır. Araştırmalar sonucunda aranan niteliklerin sağlandığı anlaşılıyorsa patent veya marka başvuruları onaylanır. Nitelikler sağlanmıyorsa yahut başvuru usulüne uygun yapılmamışsa başvuru reddedilir.

Fikri ve sınai mülkiyet hukuku, yaratıcı düşünceye ve üretime teşvik etmektedir. Bu nedenle, bu hakkın korunma bilimsel, sınai ve sanatsal gelişim için oldukça önemlidir.

      Bir işletmenin ürünleri, yönetim usulleri, dokümantasyonu, sanat eserleri gibi tüm özgün tasarımlar ile kullanma, somutlaştırma, dağıtımını sağlama, yayma ve satış işlemleri gibi çeşitli haklar fikri sınai mülkiyet hukuku kapsamında korunmaktadır.

Patent tescil edildiği andan itibaren hak sahibine 20 yıllık koruma sağlar. Tescil edilen markanın koruma süresi ise tescil başvurusu tarihinden itibaren 10 yıldır.

Fikri sınai mülkiyet hukuku kapsamında endüstriyel tasarım, faydalı model mevzuatına uygunluk araştırması yapılması, marka lisans sözleşmeleri, teklifname hazırlanması, marka ve patent başvurularına dair prosedürlerin yürütülmesi, araştırma raporlarına görüş bildirilmesi dâhil olmak üzere çeşitli alanlarda hizmet patent avukatı tarafından verilmektedir.

İlim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri, sinema eserleri, işlenme ve derleme eserler “telif hakkı” ile korunmaktadır. Telif hakkının doğumu için tescile gerek yoktur; eserin üretilmesi ile birlikte telif hakkı kendiliğinden doğmaktadır.

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununda telif haklarının aşağıda belirtilen temel unsurları düzenlenmiştir:

  • Eser
  • Eser Sahibi
  • Eser Sahibinin Hakları
  • Eser Sahibinin Haklarına İlişkin İstisna Ve Kısıtlamalar
  • Meslek Birlikleri
  • Hakların Devri (Sözleşmeler)
  • Koruma Süreleri
  • Bağlantı Haklar
  • İhlal Ve Yaptırımlar

Fikri sınai haklar konusunda her türlü konuda danışmanlık hizmeti ve hukuki desteği Ankara Patent Avukatı olan Koçali Hukuk Bürosundan alabilirsiniz.

Deniz Hukuku & Deniz ticareti avukatı

Deniz Hukuku Büroları İstanbul

Deniz hukuku büroları İstanbul hizmeti sayesinde deniz ticaretinde yaşayacağınız her türlü sorunu hukuk yoluyla çözebilirsiniz. Deniz hukuku büroları, deniz hukukunda uzmanlaşmış avukatlar tarafından oluşturulmuştur. Deniz

İş Hukuku

İş Hukuku Avukatı İstanbul

İş hukuku avukatı İstanbul hizmeti sayesinde iş yerinde yaşadığınız ve yaşayacağınız sorunlar çözüme ulaşmaktadır. İş davası avukatı İstanbul hizmeti ile sizlere iş yerinde yaşadığınız tüm