Ankara Marka Tescil

Bir ticari malın tanıtımına ve benzer diğer mallardan ayrılmasına yardımcı olan, söz konusu malı simgeleyici nitelikte imge, resim, harf gibi işaretlerden oluşan kavram marka olarak bilinmektedir. Marka ayırt edici bir işarettir. Ait olduğu işletmenin bütününün temsil edilmesine yaramaktadır. Markanın temel anlamda 3 işlevi bulunmaktadır. Bu işlevler; kaynak gösterme, garanti ve reklam işlevleridir. Markaların tescili, ilgili Kanun ve diğer düzenlemeler göz önüne alınarak Türk Patent Enstitüsü’ne yapılmaktadır. Ankara marka tescil bakımından büyük bir kent olması nedeniyle yoğundur. Bu anlamda marka tescili yapmak isteyen kişiler arasında marka tescil sorgulamanın ve marka tescil ücreti konusunun sıklıkla gündeme geldiği görülmektedir.

            Marka tescili için başvuru yapabilecek kişiler; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve uluslar arası anlaşmalar ile kendilerine hak verilen yabancı ülke vatandaşlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, marka tescil başvurularını şahsen yapabilmektedir. Uluslar arası anlaşmalar gereği kendisine marka tescili başvurusu yapma hakkı verilen yabancı ülke vatandaşlarının ise marka vekili aracılığıyla marka tescil başvurusu gerçekleştirmesi mümkündür.

Ankara Marka Tescil & Patent Nedir?

            Fikri mülkiyet hukukunun konu kapsamına giren bir diğer konu patenttir. Patent; bir buluşun, bulunan ürünün her türlü kullanımını ve isim hakkını buluş sahibine bağlayan bir belgedir. Patent, Türk Patent Enstitüsü tarafından verilmektedir. Üçüncü bir kişinin patenti alınmış olan buluşu piyasaya sürmek veyahut ismini kullanmak istemesi halinde, patent sahibinden izin alınması gerekmektedir. İzinsiz bir şekilde patentin kullanılması durumunda, yasal düzenlemeler ışığındaki yaptırımlarla karşı karşıya gelmek mümkündür. Bu anlamda, marka veya patente ilişkin var olan hakların korunması, hakların çiğnenmesi durumunda engellenmesi ve eski hale getirilmesi, oluşan mağduriyetlerin giderilmesi adına bir patent avukatından destek alınmasında fayda bulunmaktadır. Patent araştırma, inceleme ve detaylı çalışmalar neticesinde elde edilebilen oldukça değerli bir belgedir. Dolayısıyla yasal olarak öngörülen patent haklarının korunması gerekmektedir. Dünya patent sorgulama bakımından her geçen gün yeni buluşlara imza atıldığı görülebilmektedir. Kullanmak istenilen isim ve ürün sınıfı gibi bilgilerin doldurulmasıyla ücretsiz bir şekilde patent sorgulaması yapmak mümkündür. Pek çok alana ilişkin olarak patent başvurusu yapma imkanı bulunmaktadır.

Deniz Hukuku & Deniz ticareti avukatı

Deniz Hukuku Büroları İstanbul

Deniz hukuku büroları İstanbul hizmeti sayesinde deniz ticaretinde yaşayacağınız her türlü sorunu hukuk yoluyla çözebilirsiniz. Deniz hukuku büroları, deniz hukukunda uzmanlaşmış avukatlar tarafından oluşturulmuştur. Deniz

İş Hukuku

İş Hukuku Avukatı İstanbul

İş hukuku avukatı İstanbul hizmeti sayesinde iş yerinde yaşadığınız ve yaşayacağınız sorunlar çözüme ulaşmaktadır. İş davası avukatı İstanbul hizmeti ile sizlere iş yerinde yaşadığınız tüm