Ankara Marka Tescil

Ankara Marka Tescil

Ankara marka tescil kişinin markasının hak ve sorumluluklarını kendi üstüne alabilmesi için gereklidir. Markalanmış herhangi bir ürün ya da hizmet mutlaka korunmalıdır. Marka sahibi birey, işletmesinin tüm sorumluluklarını üstlenmelidir. Bu da ancak yasal yollarla yapılmaktadır. Marka bir ürün ya da hizmeti diğer şirketlerinden ayırır.

Kişi tescillenmiş markanın tüm hak ve sorumluluklarını üstüne alabilir. Daha sonrasında lisans verme, miras bırakma ya da devretme haklarına da sahip olurlar. Marka tescil başvurusu sayesinde birey, kendi markasından başka şahısların faydalanmasına ve kazanç sağlamasına engel olur. Marka tescili süreleri genelde değişkenlik gösterir. Ancak genellikle 10 yıldır.

Marka Tescil Başvurusu

Ankara marka tescil başvurusu yapılırken birkaç bilgi ve belge talep edilir.

Eğer başvuru sahibi tüzel kişiyse;

 • Faaliyet belgesi
 • Logo ya da işaret gibi bir marka örneği
 • Vergi levhası
 • Başvuru ücretinin ödendiğini gösteren bir banka dekontu

Eğer başvuru sahibi gerçek kişiyse;

 • T.C kimlik numarası
 • Logo ya da işaret gibi marka örneği
 • Banka dekontu
 • Eğer varsa vekaletname

Yukarıdaki belgelerin eksik olması durumunda marka tescil başvurusu yapmak mümkün değildir. Tescil süresini arttırmak için gerekli ücret ödenirse bu süre, 10 yıldan fazlaya da çıkarılabilir. Başvuru sonucunda işletmeler ürün ya da hizmetlerinin adlarını, logolarını ve ünvanlarını koruma altına alabilirler. Markalar, ticaret unvanında yer alabilir ve ticaret siciline kayıt edilmiş olabilir. Ancak 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu’nda belirtildiği üzere Türk Patent ve Marka Kurumu tescil edilmemişte kişi markanın yasal anlamda sahibi sayılmaz. Ayrıca Uluslararası patent sorgulama yapılması da gereklidir.

Marka Tescil İşlemlerinden Önce Dikkat Edilmesi Gerekenler

Ankara marka tescil öncesi kişi marka araştırması ve marka sorgulaması yapmalıdır. Bu işlemlerin verimli geçebilmesi için bir marka vekili aracılığıyla yapılması gerekir. Marka başvurusu esnasında herhangi bir sorunla ya da itiraz ile karşılaşmamak adına hukuksal destek de alınmalıdır. Marka patent sorgulama ile başka bir marka ile benzerlik gösterip göstermediği hususu da anlaşılabilir.

Patent araştırması nasıl yapılır? Patent araştırması internet üzerinden yapılabilmektedir. Arama motoruna patent araştırma yazarak tescil ettirmek istenen kelimeler girilebilir. Markanın adı ya da logosu daha önceden başka kişiler ya da şirketler tarafından kullanıldıysa yapılan incelemeler sonucunda ortaya çıkacaktır. Sadece yaşanılan ülke içinde değil tüm dünya genelinde bir inceleme yapılmalıdır. Bunun için de dünya patent sorgulama seçeneği kullanılmalıdır.

Dosya Takibi Nasıl Yapılır?

Ankara marka tescil hizmeti ile dosya takibinizi de yapabilirsiniz. Ayrıca takip için sizlere vereceğimiz evrak numarası ve benzeri bilgiler ile internet ortamından direkt bilgi alabilirsiniz. 

Girilmesi gereken bilgiler;

 • Başvuru numarası
 • Evrak numarası
 • Tescil numarası
 • Uluslararası tescil numarası

Türk patent dosya takibi sayesinde marka tescil başvurusunun son durumu takip edilebilir. Eğer patent başvurusu yayına çıkmamışsa burada görüntülenemez.

Marka Tescil Ücretleri

Tescil ücretleri başvuru sürecinde çok fazla önem teşkil etmektedir. Başvurudan önce gerekli marka tescil ücreti ödenmelidir. Ücretler belirlenirken hizmet alanı ve marka çatısı altında üretilen ürünler önemli rol oynar. Daha detaylı bilgilendirme ve hizmetlerimiz için Ankara marka tescil hukuk büromuzdan destek alabilirsiniz.

İletişim

Siber Suçlar Avukatı İstanbul

Siber Suçlar Avukatı İstanbul

Siber suçlar avukatı İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirler başta olmak üzere ülkenin genelinde görülen pek çok davaya bakmaktadır. Bunlar siber suçlar karşılığında hakların arandığı

İş Hukuku Avukatı İstanbul

İş Hukuku Avukatı İstanbul

İş hukuku avukatı İstanbul, işçilerin işverenler ile arasındaki ilişkiyi hukuki yönden inceleyen kişidir. İş hukuku avukatları işçi için genel olarak; İhbar tazminatı, Kıdem tazminatı, İşe