Aile Hukuku

Aile Hukuku Avukatı

Aile Hukuku, Medeni Hukukun dalları içerisinde yer alan ve aile ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır. Bu dal içerisinde başlıca; nişan, evlilik, boşanma, velayet, nafaka, aile konutu, mal rejimi, soy bağı, evlat edinme gibi konulara ilişkin hukuki düzenlemeler yer almaktadır. Aile hukuku, mahiyeti itibariyle medeni hukukun diğer dallarından çok farklı özellikler gösterir. Bu konulara ilişkin taleplerin hukuka uygun ve doğru bir şekilde tespit edilmemesi halinde evliliğin bitiminden sonra telafisi zor mağduriyetler doğabilmektedir. Dolayısıyla, aile hukukuna ilişkin ihtilaflarda, alanında uzman avukatların bulunduğu bir hukuk bürosu ile çalışmak sonradan ortaya çıkabilecek mağduriyetlerin engellenmesi açısından önemlidir.

Koçali Hukuk Bürosu olarak gerek Türk vatandaşları gerekse Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerimize Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletler arası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde özel hayatın gizliliğine büyük özen ve dikkat göstererek hizmet vermekteyiz. Koçali Hukuk Bürosu olarak Aile Hukuku alanında verdiğimiz hizmetlerin bazıları şunlardır:

 • Boşanma ve soy bağı davalarının yürütülmesi,         
 • Anlaşmalı boşanmalarda protokol düzenlenmesi ve yürütülmesi,
 • Çekişmeli boşanma davalarında maddi ve manevi tazminat taleplerinin sunulması,
 • Boşanmadan sonra mal varlığı tasfiyesinin yürütülmesi,
 • Velayet ve nafaka hükümlerine aykırı davranılmasına karşı hukuki çözüm yolları üretilmesi,
 • Aile içi şiddet ve benzeri hallerde tedbir kararı alınması,
 • Evlat edinmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü,
 • Evlenecek taraflar arasında yapılacak mal varlığı sözleşmeleri hakkında danışmanlık hizmeti sağlanması,
 • Nişanlanmanın sona ermesinden kaynaklanan ihtilafların çözülmesi,
 • Aile Mahkemelerinde görülen tüm uyuşmazlıkların çözümü,
 • Aile hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi.