6736 Sayılı Mali Af Kanununa İlişkin Kısa Bilgiler

6736 Sayılı Mali Af Kanunu ile 30.06.2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yurt İçi ÜFE oranında güncelleme, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Trafik Para Cezalarında önemli indirim, peşin ödemelerde Yurt İçi ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi, Varlık Barışı, vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim, işletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi, eczanelerde cezasız faizsiz stok düzeltme, matrah ve vergi artırımında vergi incelemesinden muafiyet, inceleme ve tarhiyat safhasındaki borçlar için yapılandırma, beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyan, yapılandırılan borçları anlaşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödeme, 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması, vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçların silinmesi gibi kolaylıklar sağlanmıştır. 
       Mali Af Kanuna 18.01.2017 tarih ve 6770 sayılı yasayla eklenen geçici 2. Maddeyle ise borçları yapılandırılan ancak, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yapılandırması ihlal olan ve ihlale neden olan tutarları geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri durumunda  Kanundan yeniden yararlanma , 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinin dörder ay uzatılması , mücbir sebep halini sonlandıran ancak beyannamelerini veremeyen mükelleflere beyannamelerini vermeleri için 2017 Nisan ayı sonuna kadar vermeleri ve ödemelerini de 2017 Mayıs ayı sonuna yapabilmeleri , peşin veya taksitli ödeme seçeneklerini tercih ederek ödemelerini yapmamış olanlara yapılandırılan alacakların tamamını  Mayıs 2017 ayı sonuna kadar ödemeleri halinde peşin ödeme indirimi , peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarları süresinde ödemeyerek Kanundan yararlanma hakkını kaybedenlere  Nisan ayı sonuna kadar başvurulması halinde taksitli ödemeye geçme , peşin ödeme seçeneğini tercih eden ancak yapılandırılan tutarın tamamını geç ödeme zammıyla birlikte Aralık 2016 ayında ödeyen mükelleflere de peşin ödeme indirimi imkanı getirilmiştir.